Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

TDI is de registratie van behandelingsvragen die betrekking hebben op misbruik van alcohol of afhankelijkheid van illegale drugs. Ongeveer 115 ziekenhuizen registreren jaarlijks 20 epidemiologische variabelen. Deze verplichte registratie (KB 15/10/15) gebeurt binnen een Europees kader (EMCDDA) en wordt beheerd door Sciensano. De financiering hiervan werd in het Budget Financiële Middelen (BMF) opgenomen.

Meer weten over dit project: workspaces.wiv-isp.be