Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De sector van de algemene ziekenhuizen was in 2017 goed voor een totale omzet van 18,2 miljard euro1.

 

De belangrijkste financieringsbronnen voor ziekenhuizen zijn het Budget Financiële Middelen (BFM), de honoraria van artsen, tandartsen en bepaalde categorieën van verzorgend en paramedisch personeel , de forfaits van het RIZIV, farmaceutische en soortgelijke producten, kamersupplementen en de patiëntbijdrage.

 

[1] Bron: Finhosta

[2] Teneinde de evolutie te kunnen aantonen werden de categorieën A1 en A3 geïncludeerd.