Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De financiering van een ziekenhuis via het Budget Financiële Middelen is het resultaat van de individuele verdeling van het totale ziekenhuisbudget over alle ziekenhuizen1.In juli 2019 werd dit totale budget vastgesteld op een maximumbedrag van 6.251.249.619 euro voor de algemene ziekenhuizen2.

Het BFM bestaat uit drie hoofdonderdelen: een budget voor infrastructuur en materiaal (deel A), een budget voor werkingskosten (deel B) en een budget voor de regularisatie van de financiering achteraf voor de verschillende delen van het BFM (deel C). De financiering van ziekenhuizen gebeurt voornamelijk via forfaitaire bedragen, reële kosten of verstrekkingen per handeling.

Tabel Financiering NL 002


[1] De verdeling gebeurt volgens de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

[2] We merken op dat de bevoegdheid met betrekking tot de financiering van de infrastructuur (onderdeel A1 en A3) in het kader van de zesde staatshervorming werd overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten. Dit is de reden waarom de categorieën A1 en A3 buiten beschouwing worden gelaten.