Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Voor acute ziekenhuizen is de financiering voornamelijk gebaseerd op patiëntgerelateerde activiteiten: er wordt voor elk ziekenhuis een "verantwoorde activiteit" bepaald. De activiteit van elk ziekenhuis wordt dus bepaald naargelang het aantal en het soort opnames voor een referentiejaar. Voor elke opname wordt afhankelijk van de pathologie een verantwoorde verblijfsduur toegewezen. Het totale aantal verantwoorde dagen van het ziekenhuis wordt gedeeld door een normatieve bezettingsgraad, vermenigvuldigd met 365 om het aantal verantwoorde bedden van het ziekenhuis te bekomen.