Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

HIGHLIGHTS

Highlight NL D

De vraag in verband met de kwaliteit van de zorg bestrijkt uiteenlopende dimensies: de keuze van de meest geschikte technologieën en behandelingen voor de patiënt, de efficiëntie van de zorg, een omgeving die de veiligheid van patiënten waarborgt, de tevredenheid van patiënten, het geïntegreerde karakter van de interventies voor een betere continuïteit ... Om op al die niveaus in te werken, worden er heel wat initiatieven ondernomen door verschillende federale overheden (FOD Volksgezondheid, maar ook RIZIV, KCE, Sciensano, Hoge Gezondheidsraad, ...), maar ook op het niveau van de gefedereerde entiteiten (VIP² aan Nederlandstalige kant, PAQS aan Franstalige kant, ...), in het kader van privé-initiatieven (wetenschappelijke verenigingen, accreditatie-instellingen,...) en eveneens op internationaal niveau (OESO, EU, WHO, ...). Die initiatieven nemen verschillende vormen aan, met onder meer de opstelling van guidelines, bewustmakingscampagnes, de bepaling van meetindicatoren en metingen op het terrein, benchmarking, peer reviews en financiële incentives.

In dit hoofdstuk worden, bij wijze van voorbeeld, enkele initiatieven uitgelicht die de afgelopen jaren genomen werden om de kwaliteit van de gezondheidszorg in België te meten en te verbeteren. Andere initiatieven die het vermelden waard zijn, situeren zich eerder binnen het kader van de klinische farmacie in ziekenhuizen, de zorg voor pasgeborenen, het gebruik van bloedproducten, het gebruik van psychotropen, transmurale zorg en geïntegreerde zorg, ...