Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Infograph NL D1

Zorginfecties (infecties die ontstaan 48 uur na de dag van ziekenhuisopname) worden beschouwd als een grote bedreiging voor de patiëntveiligheid. De resultaten van een Europese studie tonen aan dat in België op ieder moment ongeveer 7,3% van de patiënten in acute ziekenhuizen lijdt aan een zorginfectie (2017)1.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet een goede handhygiëne gepromoot worden als één van de belangrijkste interventies om zorginfecties bij patiënten te voorkomen2. In de afgelopen jaren hebben er in de Belgische ziekenhuizen verschillende campagnes plaatsgevonden om het belang van handhygiëne in de kijker te zetten en het gebruik van handalcoholgel te verbeteren. Voor en na elke campagne werd er in de ziekenhuizen geobserveerd in hoeverre zorgverleners de voorschriften voor propere handen opvolgen (percentage handhygiënecompliantie)3.

In onderstaande figuur4 (resultaten voor alle deelnemende acute, chronische en psychiatrische ziekenhuizen/sites) ziet men een duidelijke stijging doorheen de tijd en na elke campagne in de mate waarin men de richtlijnen aangaande handhygiëne opvolgt. Tijdens de laatste campagne steeg de handhygiënecompliantie in acute ziekenhuizen (nationaal gewogen gemiddelde) van 72.1% voor (135 deelnemende ziekenhuizen/sites) tot 78.7% na de campagne (118 deelnemende ziekenhuizen/sites). Bij alle zorgverleners werd er een verbetering waargenomen (gemiddeld +7.5%) met de beste resultaten voor de verpleegkundigen.

 

[1] Vandael E, Catry B, Latour K. Point Prevalence Study of healthcare-associated infections and antimicrobial use in Belgian acute care hospitals: Results of the ECDC PPS 2017. Brussel, België: Sciensano; 2018. 34p. Rapportnummer: D/2018/14.440/37. Beschikbaar via: http://www.nsih.be/ecdcpps/download_nl.asp

[2] Wereldgezondheidsorganisatie. (WHO). Antimicrobial resistance: Global report on surveillance. Genève 2014. Beschikbaar via: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1

[3] Meer informatie over de methodologie en de resultaten van de handhygiënecampagne kan teruggevonden worden in het nationaal rapport op de NSIH website (http://www.nsih.be/surv_hh/inleiding_nl.asp).

[4] Bron: Nationaal rapport zevende handhygiënecampagne –www.nsih.be