Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Globaal gezien vertegenwoordigt het verzorgende personeel (verpleegkundigen en zorgkundigen) iets meer dan de helft van de voltijdse equivalenten in de ziekenhuizen. De cijfers1, die in onderstaande grafiek worden weergegeven, onderschatten echter ruimschoots de medische activiteit in de algemene ziekenhuizen, aangezien veel artsen er zelfstandig werken en dus niet als loontrekkend medisch personeel worden aangegeven.

We stellen bovendien vast dat het volume VTE's dat door de ziekenhuizen wordt aangeworven in alle beroepscategorieën met de tijd toeneemt. Dit lijkt misschien vreemd gelet op de afname van het aantal erkende bedden, maar het is zo dat het aantal ziekenhuisverblijven, en dus het aantal patiënten dat wordt opgenomen, met de tijd blijft toenemen (zie verder - hoofdstuk Zorgactiviteit). In totaal is het volume van personeel in de algemene ziekenhuizen in 4 jaar tijd met 7.171 voltijdse equivalenten toegenomen (+6%).

 

 [1] Bron: Finhosta