Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De activiteiten van ziekenhuizen worden georganiseerd in diensten, functies en zorgprogramma's.

Diensten groeperen activiteiten die aan een specifieke locatie in het ziekenhuis zijn verbonden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hospitalisatiediensten, waarbij patiënten in het ziekenhuis verblijven, en medische of medisch-technische diensten, waarbij bepaalde specifieke diensten worden verleend, die speciale expertise of apparatuur vereisen. Medische diensten zijn onder meer de transplantatiecentra of brandwondencentra. Medisch-technische diensten omvatten onder andere medische beeldvormingsdiensten (CT-scan, NMR, Pet-scanner, ...), centra voor menselijke erfelijkheid, radiotherapiediensten en nierdialysecentra.

Functies zijn ziekenhuisactiviteiten die ter beschikking worden gesteld voor alle diensten van het ziekenhuis. Verscheidene functies zijn onderworpen aan specifieke normen en controles door een instelling verantwoordelijk voor het toekennen van erkenningen (d.i. de bevoegde gemeenschap of het bevoegd gewest): de ziekenhuisapotheek, palliatieve zorg, intensieve zorg en spoeddienst, ziekenhuisbloedbank, bemiddeling, pijnbestrijding, labo voor klinische biologie, ...

Zorgprogramma's kunnen worden gedefinieerd als een organisatorisch kader voor het implementeren van 'zorgtrajecten' voor een patiëntendoelgroep. Het zijn eigenlijk combinaties van de hospitalisatiediensten, medische of medisch-technische diensten en functies die nodig zijn voor een kwaliteitsvolle zorg.

Er bestaan momenteel verschillende zorgprogramma's:

  • Het zorgprogramma 'cardiale pathologie', dat wordt aangeboden aan patiënten met hartritmestoornissen of hartfalen. Het bestaat uit verschillende deelprogramma's die verband houden met verschillende soorten behandelingen: invasieve of interventionele procedures, elektrofysiologie, plaatsing van een pacemaker, harttransplantatie.
  • Het zorgprogramma 'reproductieve geneeskunde', dat verschillende activiteiten omvat zoals de diagnose en behandeling van vruchtbaarheidsproblemen, met inbegrip van de indicatie van het gebruik van geassisteerde voortplantingstechnieken (ART's).
  • Het zorgprogramma voor kankerpatiënten, dat een 'basisversie' en een meer gespecialiseerde versie omvat. Er wordt ook een specifiek programma beschreven voor de behandeling van borstkanker.
  • Het zorgprogramma voor kinderen, dat zich richt op de diagnose, behandeling en opvolging van aandoeningen bij kinderen en dat een omkadering, infrastructuur en uitrusting aanbiedt die perfect zijn aangepast aan de noden van kinderen.
  • Het zorgprogramma voor geriatrische patiënten, dat bedoeld is voor de geriatrische patiëntenpopulatie met een gemiddelde leeftijd van meer dan 75 jaar en die een specifieke aanpak nodig hebben vanwege leeftijdsgebonden co-morbiditeiten of kwetsbaarheden. Het programma richt zich op de diagnose, het therapeutische proces en de revalidatie van de geriatrische patiënt in nauwe samenwerking met eerstelijnsprofessionals.
  • Het zorgprogramma 'beroertezorg', onderverdeeld in 2 deelprogramma's: één met niet-invasieve zorg, het andere voor invasieve behandelingen.