Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Algemeen tekenen we tussen 1990 en 2019 een afname van het aantal erkende bedden op, goed voor een daling van 3.762 erkende bedden.  Tussen 2010 en 2015 noteren we evenwel een toename van het aantal erkende bedden ten gevolge van fusies tussen algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen.