Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Infograph NL A2

Hospitalisatiediensten worden in elk ziekenhuis gegroepeerd in 'zorgeenheden'. Elke zorgeenheid biedt een specifieke vorm van zorg voor een subgroep van patiënten. Aan elke dienst wordt een index toegewezen die de subgroep van patiënten identificeert. Er worden meer dan 25 specifieke indexen gebruikt om deze diensten te classificeren.

Elke dienst binnen het ziekenhuis moet erkend zijn en voldoen aan specifieke normen, onder meer aangaande de minimale beddencapaciteit, de bezettingsgraad of het vereiste activiteitenniveau, de technische uitrusting en het soort en het aantal medische, paramedische en zorgmedewerkers.

Om een beter overzicht te kunnen bieden, groeperen we de verschillende soorten hospitalisatiediensten  naargelang de acute/chronische of somatische/psychische aard van de pathologieën die hier doorgaans worden behandeld.

  • 'Acute' bedden: zijn bedden bestemd voor kortverblijf, dat wil zeggen een verblijf dat geen langdurige behandeling vereist, bv. bedden voor chirurgie (index C), interne geneeskunde (index D), pediatrie (index E), zorg voor premature baby's (index NIC), materniteit (index M).
  • 'Chronische' bedden: zijn bedden bestemd voor een langere ziekenhuisopname of voor patiënten die een chronische behandeling nodig hebben: bv. bedden voor geriatrie (index G), revalidatie (index S1 voor cardio-pulmonaire aandoeningen, S2 voor locomotorische aandoeningen, S3 voor neurologische aandoeningen, S5 voor chronische polypathologieën en S6 voor psychogeriatische aandoeningen), palliatieve zorg (index S4).
  • 'Psychiatrische' bedden: zijn bedden bestemd voor de verzorging van patiënten met psychische stoornissen, eventueel alleen overdag of 's nachts: bv. bedden voor observatie en neuropsychiatrische behandeling van volwassenen (index A, A1, A2, T en T1) of kinderen (index K, K1 en K2).