Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De Blikvanger zoomt in op de algemene ziekenhuizen. Het laat de psychiatrische ziekenhuizen (die uitsluitend zorg verlenen aan mensen met psychische stoornissen) en gespecialiseerde ziekenhuizen (die uitsluitend geriatrische, revalidatie- of palliatieve zorg verlenen) dus buiten beschouwing.

Infograph NL A1

 

De algemene ziekenhuizen kunnen in 3 soorten worden onderverdeeld:

DE 'KLASSIEKE', ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

Dit zijn voornamelijk ziekenhuizen die zowel overdag als 's nachts patiënten onthalen voor gespecialiseerde medische hulp en die chirurgische en interne geneeskundige behandelingen aanbieden, aangevuld met allerlei andere disciplines zoals geriatrie, materniteit, pediatrie, neuropsychiatrie of revalidatie.

Sommige atypische ziekenhuizen vallen eveneens onder deze categorie. Bij de zesde staatshervorming werd beslist om de bevoegdheid over de gespecialiseerde ziekenhuizen (die uitsluitend geriatrische en/of revalidatiediensten aanbieden) over te dragen aan de gefedereerde entiteiten. Terwijl sommige van de betrokken structuren er destijds voor kozen om te fuseren met een 'klassiek' algemeen ziekenhuis, gaven andere er de voorkeur aan om hun activiteiten uit te breiden, meestal door er psychiatrische diensten aan toe te voegen. Deze laatste structuren maken vandaag standaard deel uit van de algemene ziekenhuizen, hoewel ze geen chirurgische of interne geneeskundige afdeling hebben.

DE UNIVERSITAIRE, ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

De universitaire, algemene ziekenhuizen bieden dezelfde diensten aan als de klassieke algemene ziekenhuizen, maar hebben ook de opdracht om gezondheidsprofessionals op te leiden, aan wetenschappelijk onderzoek te doen en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Ze zijn verbonden aan een universiteit met een faculteit geneeskunde die een volledig curriculum aanbiedt.

DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN MET UNIVERSITAIR KARAKTER

Dit zijn algemene ziekenhuizen die een aantal universitaire bedden hebben gekregen die gelieerd zijn aan een universiteit.

 

Van de 103 Belgische ziekenhuizen is 28% openbaar op 01/01/2019, dat wil zeggen dat ze worden beheerd door een overheidsinstantie (gemeente, intercommunale, provincie, gewest enz.), en is 72% privé en georganiseerd als vzw. Die laatste zijn historisch gezien uitvloeisels van religieuze ordes, mutualiteiten, vrije universiteiten of vroegere bedrijfsziekenhuizen. Omdat heel veel ziekenhuizen de afgelopen decennia zijn samengegaan, dragen echter heel wat instellingen nu een erfenis uit zowel de overheidssector als de privésector. De wet op de ziekenhuizen is zonder onderscheid van toepassing op zowel de overheidssector als de privésector en hun financiering door de overheid is identiek.

Meer weten over de locatie en diensten die de verschillende ziekenhuizen aanbieden:        https://www.health.belgium.be => Gezondheid => Organisatie van de gezondheidszorg => Delen van gezondheidsgegevens => Gezondheidszorginstellingen