Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In 2017 bedroeg het totale aantal verblijven per 100.000 inwoners in Vlaanderen 50.862 (+14,4% sinds 2008), in Brussel 58.495 (+9,4% sinds 2008) en in Wallonië 58.023 (+14,4% sinds 2008).

Wanneer we de 3 gewesten onder de loep nemen, merken we enkele verschillen op.

Algemeen wordt er in Vlaanderen namelijk minder gebruik gemaakt van ziekenhuiszorg dan in de andere twee gewesten.  Het aantal daghospitalisaties ligt er wel beduidend hoger en het aantal ambulante contacten met de spoedgevallendienst lager. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt ambulant twee keer zo vaak gebruikgemaakt van de spoeddiensten dan in het Vlaamse Gewest. In alle drie de gewesten is het aantal klassieke hospitalisaties per 100.000 inwoners gelijkaardig maar in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er nog steeds iets minder vaak gebruik van gemaakt.

[1] Gewest van domicilie van de patiënt.