Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

16.947 verblijven/contacten per dag

Voor het jaar 2017 bedroeg het  aantal nieuwe ziekenhuisverblijven en contacten met de spoedgevallendienst gemiddeld 16.947 per dag. Dit gemiddelde varieert echter volgens de dag van de week. De ambulante contacten met de spoedgevallendienst blijven behoorlijk stabiel, maar klassieke hospitalisaties nemen geleidelijk af van maandag tot zaterdag om vanaf zondag weer toe te nemen. Die lichte stijging op zondag is te wijten aan verblijven voor chirurgische ingrepen die voor de volgende ochtend gepland staan.

Op een weekdag zijn er meer daghospitalisaties dan andere types van verblijven, terwijl het aantal daghospitalisaties in het weekend bijna nihil is.