Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

COVID NL fig12

Er wordt een financiering door het RIZIV en de federale overheid voorzien voor zowel de opstartkost van het triage- en afnamecentrum als de medische kosten waartoe de medische coördinatie en de vergoeding voor artsen en verpleegkundigen behoren. Verder wordt ook voorzien in een financiering voor het administratief, ondersteunend personeel. Daarnaast werd een tegemoetkoming voor persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. De deelstaten verzorgen tegemoetkomingen inzake de verdere werkingskosten van de centra[2].

 

[1]Bron: RIZIV

[2]Bron: Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde autoriteiten betreffende de oprichting, de organisatie en de financiering van triage- en afnamecentra in het kader van het beheer van de COVID-19 gezondheidscrisis