Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

COVID NL fig16 In het kader van het bestrijden van de pandemie hebben 22 zieken­wagendiensten een addendum toegevoegd aan hun conventie met de FOD VVVL. Op basis van dit addendum werd voor een periode van 8 weken voor elke permanentie binnen de ziekenwagendienst die 24/7 beschikbaar werd gesteld een standaardvergoeding van ± € 12.000 toegekend. Daarnaast werd eenmalig een bedrag van 8 miljoen euro verdeeld over de ziekenwagendiensten in het kader van de corona-pandemie.