Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In het kader van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP)[1] werd omwille van de COVID-19-pandemie een psychosociaal coördinatiecomité (PSCC) opgericht door de FOD VVVL.

De doelstelling van dit comité is om vertegenwoordigers van alle betrokken diensten en instanties samen te brengen, een gezamenlijke strategie af te spreken en als één team samen te werken om een psychosociaal hulpaanbod op poten de zetten. Via het PSCC wilde men initiatieven afstemmen op elkaar zodat steeds dezelfde boodschap werd gecommuniceerd én de acties in elkaar en niet naast elkaar zouden doorlopen.

De algemene doelstelling was het stimuleren van zelfzorg, zorg voor elkaar en werken aan de veerkracht van zowel het individu als van de maatschappij.

Er werd veel nadruk gelegd op het belang van eenduidige communicatie:

  • Er kwam een communicatiecampagne met tips over omgaan met stress zowel voor de algemene bevolking als voor de specifieke groep van zorgverleners;
  • Er werd een e-learning gemaakt om psychosociale hulpverleners te ondersteunen;
  • De informatie werd gecentraliseerd gecommuniceerd via vaste kanalen om overzicht te bewaren tussen alle initiatieven. Daarom is dé ingangspoort voor informatie over corona en psychosociaal welzijn de website www.info-coronavirus.be. Informatie specifiek voor zorgverleners werd samengebracht op de website van de FOD VVVL.

Meer weten over de organisaties en initiatieven omtrent psychosociaal welzijn in tijden van COVID-19: Zorg voor jezelf en voor je emoties | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

[1]Meer informatie omtrent het Psychosociaal Interventieplan kan je terugvinden in de Blikvanger omtrent ‘Dringende, medische en psychosociale hulpverlening’