Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Bij de start van de COVID-19-pandemie vreesde men dat er een tekort zou ontstaan aan de reguliere 112-middelen en dat er een beperkte beschikbaarheid zou zijn van personeel.

Om dit te voorkomen en om de continuïteit van de 112-werking maximaal te garanderen werd een digitaal platform ontwikkeld op initiatief van de Belgische beroepsvereniging van ziekenwagendiensten (Belgambu) en de FOD VVVL. Het digitaal platform heeft als doel op een efficiënte wijze een ondersteuningsvraag van de noodcentrale 112 te beantwoorden met een ondersteuningsaanbod vanuit de ziekenwagendiensten.

Bij de ontwikkeling van het platform stond de kwaliteit voor de patiënt steeds centraal waardoor enkel ziekenwagendiensten en kwalitatief hoogstaand personeel konden worden ingezet die voldeden aan specifieke voorwaarden.

Op 2 april 2020 werd de testfase voor het platform in West-Vlaanderen opgezet. Op basis hiervan werd het platform verfijnd en eind juni 2020 was het platform volledig operationeel.

Tot op heden heeft de noodzaak zich niet voorgedaan om het platform in te zetten omdat de uitval beperkt bleef en de nood in de eerste plaats werd opgevangen door het inzetten van de middelen van het Rode Kruis. In de toekomst kan dit platform eventueel worden gebruikt voor de organisatie van het niet-dringend patiëntenvervoer.