Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Verpleegkundigen en andere zorgbeoefenaars staan sinds het begin van de pandemie sterk onder druk. Het risico bestond dat omwille van de blijvende toestroom van COVID-19-patiënten, er onvoldoende personeel beschikbaar zou zijn om verpleegkundige zorgen toe te dienen.

Omwille van deze reden, werd de beslissing genomen om de mogelijkheid te voorzien dat enkele verpleegkundige activiteiten door personen zouden kunnen uitgevoerd worden die daar wettelijk niet tot bevoegd zijn. Op deze wijze wenst men kwaliteitsvolle en veilige verpleegkundige zorg zoveel mogelijk te blijven garanderen tijdens de pandemie. Het betreft een uitzonderlijke, tijdelijke maatregel gezien de bijzondere omstandigheden die de COVID-19-pandemie teweeg brengt. Het uitoefenen van de activiteiten kan enkel onder strikte voorwaarden die wettelijk werden vastgelegd[1]: bv. het toezicht van een coördinerende verpleegkundige is vereist, voorafgaand aan het uitoefenen van de activiteiten wordt een opleiding gevolgd, …

 

[1]Wet van 4/11/2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en wet van 6/11/2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID−19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.