Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

COVID NL fig02

Op 12 maart 2020 werd in België de federale fase van het crisisbeheer afgekondigd wat impliceert dat vanaf dat moment de COVID-19-pandemie op nationaal niveau werd beheerd. Er werden hiertoe verscheidene overlegorganen op nationaal niveau opgericht waar verschillende betrokken overheden en experten in vertegenwoordigd werden. In deze organen werden de verschillende maatregelen voorbereid en getroffen om de verspreiding van het virus in te perken[1].

 

 

[1]Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/wat-doen-de-gezondheidsautoriteiten/ en https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/covid-19-een-gemeenschappelijk-en-complex-crisisbeheer