Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Er werden verscheidene crisiscellen samengesteld om het crisisbeheer te operationaliseren:

  • De Operationele cel wordt gecoördineerd door het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Deze cel zorgt voor de alarmering voor de opzet van de verschillende crisiscellen, bewaakt de operationaliteit van de werking en heeft eveneens als doelstelling om de informatiedoorstroom te bevorderen tussen de verschillende betrokken overheden.
  • De Socio-economische cel brengt adviezen uit omtrent de socio-economische impact van de genomen of te nemen maatregelen.
  • De ‘Economic Risk Management Group’ (ERMG) is verantwoordelijk voor het beheer van de economische en macro-economische risico’s in verband met de verspreiding van het COVID-19-virus in België.
  • De Informatiecel (INFOCEL) wordt gezamenlijk voorgezeten door de FOD VVVL en het NCCN. Deze cel staat in voor een coherente communicatie aan de bevolking inzake de pandemie.
  • De Juridische cellen zorgen voor het opstellen van de wettelijke teksten en antwoorden op talrijke juridische vragen die worden gesteld in het kader van dit complexe crisisbeheer.
  • De Internationale cel zorgt voor een goede informatiestroom tussen de gelijkwaardige overheden inzake crisisbeheer binnen Europa.
  • Verder werden talrijke taskforces opgericht omtrent specifieke thema’s (o.a. omtrent testen, vaccinatie, persoonlijke beschermingsmaterialen, data (bv. data technology against corona) om de strijd tegen de pandemie aan te gaan.