Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

COVID NL fig07

Verder stellen we vast dat het globaal aantal interventies in de geselecteerde periode in 2020 lager ligt dan in 2019. Het gemiddeld aantal interventies per dag bedraagt respectievelijk 1.823 en 2.047 interventies. Het aantal interventies daalt voornamelijk tijdens de piek van de eerste en de tweede COVID-19-golf. Dit heeft verschillende oorzaken: door de verstrengde maatregelen was er bijvoorbeeld minder verkeer waardoor minder ongevallen gebeurden, gedurende de eerste golf werden de bouwactiviteiten stilgelegd waardoor er minder arbeidsongevallen waren, … Daarnaast kan men de daling in het aantal interventies verklaren door het feit dat personen hun (niet-essentiële) zorg uitstelden op aanraden van hun arts om de druk op de gezondheidszorg te verkleinen of uit angst om naar het ziekenhuis te gaan.

 AANTAL (NIET)-COVID-19-GERELATEERDE INTERVENTIES TUSSEN 15/03/2020 EN 31/12/2020

[1]Bron: FOD Binnenlandse zaken en Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp