Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het spreidingsplan maakt een essentieel deel uit van de acties om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en om de zorglast tussen de instellingen te verdelen.

Omwille van deze reden wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om de patiënten maximaal te verspreiden binnen het eigen ziekenhuisnetwerk of binnen de provincie. Er wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om zoveel mogelijk de eigen transportmiddelen hiervoor te gebruiken wat voordelen heeft voor de uitrusting en de bestaffing van het vervoer.

De ziekenhuizen registreerden in de periode van 15/03/2020 t.e.m. 31/12/2020 2.460 transporten van COVID-patiënten naar een naburig ziekenhuis[1]. Indien eigen vervoer niet beschikbaar is, kan beroep gedaan worden op ziekenwagens via de 112-centrale. In de periode van 15/03/2020 t.e.m. 31/12/2020 werden 6.291 inter­hospitaal-transporten geregistreerd bij de noodcentrales[2]. Dit kan zowel transporten voor COVID-19 als niet-COVID-19-patiënten betreffen. Ter ondersteuning van de teams binnen de noodcentrales werd op piekmomenten een Patient Evacuation Coordination Centre (PECC) geactiveerd. Dit is een cel die werd opgericht binnen het ministerie van Defensie. Het PECC bekijkt welke ziekenhuizen beschikbare bedden hebben en regelt nadien het transport. Er zijn geen cijfers ter beschikking m.b.t. het aantal interhos­pitaaltransporten via het PECC. 

 AANTAL INTERHOSPITAALTRANSPORTEN PER TYPE MIDDEL VIA DE NOODCENTRALE
VAN 15/03/2020 T.E.M. 31/12/2020

COVID NL fig09

Verder werden gedurende de pandemie 32 patiënten uit België overgebracht naar Duitsland en 17 patiënten van Frankrijk naar België voor verdere behandeling [3].

Meer weten over de acties van het ministerie van Defensie in de strijd tegen COVID-19: beldefnews.mil.be

 

[1]Bron: Sciensano

[2]Bron: FOD Binnenlandse Zaken; het totaal aantal interhospitaaltransporten is de optelsom van het aantal interventies met een ziekenwagen en een PIT-functie gezien een MUG steeds als assistentie wordt opgeroepen en de patiënt niet vervoert.

[3]Bron: PECC; De cijfers betreffen de periode van 1/03/2020 tot 31/05/2021