Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Telefonische oproepen binnen het kader van de niet-planbare zorg in België worden beantwoord via 2 centrale telefoonnummers. Op oproepen voor dringende geneeskundige hulpverlening via 112 wordt gereageerd door een operator in een noodcentrale. Niet-dringende medische hulpvragen via het nummer 1733 worden beantwoord door een operator in een noodcentrale of doorverbonden naar een huisarts met wachtdienst[1],[2].

Het aantal oproepen dat gericht werd aan het nummer 1733 bereikte een ongekend hoogtepunt in het weekend van 14 en 15 maart 2020[3],[4]. De reden van deze piek lag hem vooral in het feit dat vele burgers dit nummer belden om bijkomende inlichtingen over COVID-19 te verkrijgen en niet zozeer omdat ze een medisch probleem kenden. De noodcentrales kenden dat weekend een ongeziene drukte. Er werd alles op alles gezet om alle oproepen te kunnen beantwoorden. Er werd extra personeel ingezet, er werd gezorgd voor ondersteuning door de medische directies en hulplijnen met huisartsen werden voorzien.

 EVOLUTIE DAGELIJKS AANTAL OPROEPEN AAN 112 EN 1733

Na het weekend van 14 maart 2020 werd er beslist om een doorverwijzing te voorzien naar de 0800  corona informatielijn wanneer men een oproep maakt aan de noodcentrales. Hierdoor worden de oproepen die aan de noodcentrales worden afgeleverd, gefilterd van oproepen waar men louter informatie over COVID-19 wenst te verkrijgen. We stellen vast dat mensen de noodnummers nog lange tijd bleven gebruiken om informatie m.b.t. COVID-19 te verkrijgen met vragen over o.a. vaccinaties, testresultaten, …

 

[1]Meer informatie over de werking van de dringende hulpverlening en de telefoonnummers 112 en 1733 kan je terugvinden in de blikvanger ‘Dringende, medische en psychosociale hulpverlening’.

[2]Het nummer 1733 is momenteel nog niet over het volledige Belgische grondgebied ontrold.

[3]Bron: FOD Binnenlandse zaken, data van 1/03/2020 t.e.m. 31/12/2020

[4]In de cijfers m.b.t. het aantal oproepen aan 1733 kan men duidelijk het weekend-effect waarnemen. Er zijn namelijk logischerwijze meer oproepen in het weekend gezien de huisarts gedurende de week overdag rechtstreeks bereikbaar is.