Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

COVID NL fig05 Toen medio maart 2020 werd vastgesteld dat de toevloed van patiënten met COVID-19 naar ziekenhuizen exponentieel toenam, ondernam het HTSC-comité (zie hoofdstuk Organisatie) actie door op regelmatige tijdstippen nationale richtlijnen aan de algemene en universitaire ziekenhuizen uit te vaardigen.

De algemene en universitaire ziekenhuizen werden opgeroepen om zich solidair op te stellen en hun verantwoordelijkheid te nemen om de nodige maatregelen te treffen om volgens hun capaciteit en expertise een maximaal aantal patiënten met COVID-19 te kunnen behandelen. De ziekenhuizen werden verder gevraagd om binnen hun netwerk afspraken te maken om samen te werken om de toevloed van patiënten het hoofd te kunnen bieden.

Om een goede monitoring van de situatie in de Belgische ziekenhuizen te kunnen voorzien, was een dagelijks overzicht van de opnamecijfers nodig. De registratie van de opnamecijfers en de vrije capaciteit werden door de ziekenhuizen respectievelijk gedaan via de daartoe voorziene applicaties van Sciensano en via het Incident & Crisis Management System-veiligheidsportaal. Aan de hand hiervan werden visuele, dynamische dashboards gecreëerd om de beleidsbeslissingen te ondersteunen.