Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Er werd gedurende de COVID-19-pandemie financiële ondersteuning voorzien vanuit de federale overheid om tegemoet te komen aan de specifieke kosten met betrekking tot de pandemie in de zorgsector. Hieronder worden enkele initiatieven toegelicht waarbij het directoraat Gezondheidszorg van de FOD VVVL actief betrokken was.