Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In dit hoofdstuk worden enkele initiatieven inzake het waarborgen van de kwaliteit van de zorg besproken waarbij het directoraat-generaal Gezondheidszorg actief betrokken was.