Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In 2020 werden er 603.433 primaire interventies en 7.519 interventies voor transport tussen de ziekenhuizen geregistreerd met een erkende ziekenwagen[1]. Wanneer we het aantal interventies per gewest bekijken, stellen we vast dat er 233.309 interventies in het Vlaamse Gewest, 188.899 in het Waalse Gewest en 83.354 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren in 2020.

AANTAL PRIMAIRE INTERVENTIES MET EEN ERKENDE ZIEKENWAGEN PER GEWEST IN 2020

Wanneer we echter het aantal interventies per 100.000 inwoners bekijken, stellen we vast dat het hoogste aantal interventies per 100.000 inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvonden, nl. 6.842. In het Vlaamse Gewest vonden er 3.519 interventies per 100.000 inwoners plaats en in het Waalse Gewest 5.182 per 100.000 inwoners.

DH NL fig15

 

AANTAL PRIMAIRE INTERVENTIES PER 100.000 INWONERS PER GEWEST IN 2020

Er wordt vastgesteld dat er meer interventies uitgevoerd worden voor oudere patiënten[2]. Het aandeel mannelijke patiënten is groter dan het aandeel vrouwelijke patiënten tot de leeftijd van 79 jaar. Vanaf 80 jaar worden er aanzienlijk meer ziekenwagens uitgestuurd voor de hulpverlening van vrouwelijke patiënten wat verklaard zou kunnen worden door de grotere aanwezigheid van vrouwen in deze leeftijdscategorieën.

Het aantal interventies met een erkende ziekenwagen stijgt naargelang de leeftijd

AANTAL PRIMAIRE INTERVENTIES MET EEN ERKENDE ZIEKENWAGEN PER GESLACHT EN LEEFTIJD (2020)[3]

 

[1]Bron: AMBUREG-registratie, Dienst Data- en beleidsinformatie, FOD VVVL; cijfers m.b.t. een volledig registratiejaar zijn enkel beschikbaar voor het jaar 2020. Omwille van deze reden kunnen geen cijfers over voorgaande jaren weergegeven worden. De registratiegraad voor het jaar 2020 bedraagt 89,31%.

[2]Er zijn vermoedelijk minder interventies voor de leeftijdsgroep van 90 jaar en ouder omwille van een lager bevolkingsaantal in deze groep.

[3]Voor 8,36% van de patiënten werd ofwel het geslacht ofwel de leeftijd niet geregistreerd. Deze patiënten werden bijgevolg niet opgenomen in de betreffende grafiek. Er dient verder opgemerkt te worden dat het aantal patiënten niet noodzakelijk gelijk is aan het aantal interventies.