Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Indien de toestand van de patiënt dit vereist, wordt een MUG gezonden naar de plaats van de interventie of wordt een MUG ingezet voor het transport tussen ziekenhuizen. In 2019 vonden er 135.880 primaire interventies plaats en 4.122 interventies voor interhospitaal-transport[1].

Het aantal MUG-interventies steeg van 96.956 interventies in 2010 tot 132.790 interventies in 2019 (37%). Wanneer we de evolutie bekijken per 100.000 inwoners stellen we een procentuele stijging vast van 28%.

EVOLUTIE AANTAL PRIMAIRE INTERVENTIES PER 100.000 INWONERS 

DH NL fig16

Bijna de helft van de MUG-interventies in 2019 vonden plaats in het Vlaamse Gewest (48%). Verder stellen we vast dat slechts 14% van de MUG-interventies in België plaatsvonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 38% in het Waalse Gewest.

AANTAL PRIMAIRE MUG-INTERVENTIES PER GEWEST (2019)

DH NL fig17

Bij het bestuderen van het aantal MUG-interventies per 100.000 inwoners stellen we een andere verhouding vast tussen de verschillende gewesten in België. Het aantal MUG-interventies per 100.000 inwoners is gelijkaardig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest, nl. respectievelijk 1.511 en 1.411 interventies. Het aantal interventies per 100.000 in het Vlaamse Gewest is beduidend lager en bedraagt 960 interventies per 100.000 inwoners.

AANTAL PRIMAIRE MUG-INTERVENTIES PER 100.000 INWONERS PER GEWEST (2019) 

Wanneer we het aantal interventies met een MUG-functie analyseren per leeftijd en geslacht, zien we eenzelfde beeld als bij de interventies met een ziekenwagen. Er worden meer interventies uitgevoerd voor patiënten in een oudere leeftijdsgroep en tot de leeftijd van 80 jaar is het aandeel van interventies met een MUG-functie voor mannen aanzienlijk hoger dan voor vrouwen[2].

AANTAL PRIMAIRE INTERVENTIES MET EEN MUG-FUNCTIE PER GESLACHT EN LEEFTIJD (2019) [3]

 

[1]Bron: MUG-registratie, Dienst Data- en beleidsinformatie, FOD VVVL. De gegevens van het registratiejaar 2019 zijn de meest recent beschikbare gegevens tijdens de redactie van deze publicatie. De registratie werd immers opgeschort sinds 1/03/2020 om de werklast van de zorgverleners te verminderen gedurende de COVID-19-pandemie.

[2]Er zijn vermoedelijk minder interventies voor de leeftijdsgroep van 90 jaar en ouder omwille van een lager bevolkingsaantal in deze groep.

[3]Voor 12,90% van de patiënten werd ofwel het geslacht ofwel de leeftijd niet geregistreerd. Deze patiënten werden bijgevolg niet opgenomen in de betreffende grafiek. Er dient verder opgemerkt te worden dat het aantal patiënten niet noodzakelijk gelijk is aan het aantal interventies.