Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (PCDGH)

In de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (PCDGH) wordt de samenwerking bevorderd tussen de diensten en de personen werkzaam in de dringende geneeskundige hulpverlening. Verder wordt o.m. toezicht gehouden op de opleiding voor hulpverleners-ambulanciers. De provinciale commissies zijn samengesteld uit verscheidene vertegenwoordigers van de sector en worden voorgezeten door de betrokken federale gezondheidsinspecteur (zie verder).

Meer weten over deze commissie: www.health.belgium.be