Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De inhoud van een ziekenwagen werd via een omzendbrief bepaald om vanuit federaal niveau het aanwezige materiaal te standaardiseren opdat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de medewerkers binnen de dringende hulpverlening.

Enkele voorbeelden van materiaal dat verplicht aanwezig dient te zijn:

  • Draagberrie
  • Draagbare zuurstoffles minimum 400 liter
  • Stethoscoop
  • Glucosemeter met strips
  • Afzuigsondes
  • Immobilisatiemateriaal voor breuken

Meer weten over de verplichte inhoud van een ziekenwagen: ejustice.just.fgov.be