Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Voertuigen die permanent worden ingezet voor de Dringende Hulpverlening moeten voldoen aan specifieke uiterlijke kenmerken. Deze kenmerken zijn bepaald in het KB van 12 november 2017  houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening[1].

DE MEEST OPVALLENDE UITERLIJKE KENMERKEN VAN DE VOERTUIGEN DIE INGEZET WORDEN IN DE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

DH NL fig20

 

Meer weten over de verplichte kenmerken voor ziekenwagens: www.health.belgium.be

Het belangrijkste verschil met de uiterlijke kenmerken van het niet-dringende en intermediair vervoer  in vergelijking met het dringende vervoer is de koetswerkkleur (wit i.p.v. geel), het verschillende patroon op de zijkant en de afwezigheid van het 112-nummer. De regelgeving m.b.t. het niet-dringend vervoer werd reeds uitgewerkt door de deelstaten. Het Koninklijk Besluit m.b.t. de uiterlijke kenmerken van het intermediair vervoer is in de voorbereidende fase.

 

[1]Het Koninklijk besluit betreft de uitvoering van het protocolakkoord van 27 maart 2017 voor wat betreft de uiterlijke kenmerken van het dringend vervoer dat permanent wordt ingezet binnen de dringende hulpverleningsketen.