Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

DH NL fig12

In reeds 503 gemeenten bestaat op 01/06/2021 de mogelijkheid om een huisarts van wacht te bereiken via het nummer 1733[1]. 1733 is een centraal nummer dat bedoeld is voor niet-dringende medische hulp in het weekend of op feestdagen. Dit nummer wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.

In 270 van de 503 gemeenten wordt 1733 reeds behandeld via de 112-centrale van ofwel Brugge, Leuven, Bergen of Aarlen. Dit is afhankelijk van in welke gemeente je 1733 belt. Deze oproep wordt op gelijkaardige wijze georganiseerd, complementair en in synergie met het 112-oproep­systeem. Getrainde operatoren verwijzen de zorgvrager, op basis van het Belgische Handboek voor Medische Regulatie (zie verder), door naar het meest geschikte zorgaanbod.

In de 233 andere gemeenten wordt men momenteel doorgeschakeld naar een medewerker van de wachtpost of een huisarts van wacht. Door een nijpend tekort aan operatoren is het immers niet mogelijk om reeds in alle gemeenten de oproepen door de noodcentrale te laten beantwoorden.

DH NL fig13

Momenteel evalueert de FOD VVVL samen met de FOD BiZa of het mogelijk is om 1733 in alle centrales in België te laten beantwoorden. Dit heeft als voordeel dat de 1733-oproepen meer verspreid zullen worden over de verschillende centrales. Voor deze laatste stap echter kan worden genomen moet men eerst nagaan wat de eigenlijke werklast zal zijn in elke centrale en welke de gezondheids-economische meerwaarde is van het 1733-systeem.

Meer weten over het nummer 1733: www.1733.be

[1]In andere gemeenten kan men de huisarts van wacht bereiken via een lokaal telefoonnummer.