Via een 112-oproep naar een ziekenhuis: zorgproces voor een individu

Wanneer een burger het nummer 112 belt om medische hulp in te roepen, wordt een proces opgestart waar verschillende actoren een rol in spelen. Deze worden in wat volgt uitvoerig besproken.

DH NL fig04