Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Er zijn in België 10 noodcentrales: één in elke provinciehoofdplaats met uitzondering van Waals-Brabant en één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De oproepen uit Waals-Brabant worden behandeld in de noodcentrale van Henegouwen.

DH NL fig05

 

Via het noodnummer 112 komt een zorgvrager in België terecht in één van de 10 centrales. De centrales worden bemand door 482 operatoren[1]. Een operator in de noodcentrale zal de oproep beantwoorden en de hulpvraag analyseren. Met behulp van het Belgisch Handboek voor Medische Regulatie bestaande uit vastgelegde protocollen wordt de hulpvraag in de noodcentrale in een ernstniveau ingedeeld. Nadien wordt het meest geschikte middel (een ziekenwagen, een paramedisch interventieteam (PIT) of een mobiele urgentiegroep (MUG)) opgeroepen (zie hoofdstuk ‘Verschillende hulpdiensten in de dringende hulpverlening').

De operatoren worden bijgestaan door een medisch directeur[2], een adjunct-medisch directeur[3] en verpleegkundige regulatoren. Zij worden gedetacheerd vanuit de FOD VVVL.

  • De medisch directeur is verantwoordelijk voor de supervisie van de medische kwaliteit van de dispatching van de dringende hulp. Hij[4] moet beschikken over een diploma geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde. Hij vormt de link met de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening (zie hoofdstuk ‘Kwaliteit’).
  • De adjunct-medisch directeur is houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Onder de coördinatie van de medisch directeur, voert hij in de noodcentrale opdrachten uit als functionele medische autoriteit, als projectmedewerker, en als schakel tussen de verschillende partners van het 112-centrum.
  • De verpleegkundige regulator[5] ondersteunt en coacht de operatoren door hen o.m. een  adequate medische vorming aan te bieden. De verpleegkundige is houder van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Daarnaast dient deze een specifieke opleiding te volgen wat betreft crisisbeheer en rampenplanning.

 

[1]Bron: FOD Binnenlandse zaken en Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

[2]De taken van de medisch directeur zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra

[3]De taken van de medisch adjunct-directeur zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra

[4]Om de leesbaarheid van deze publicatie te bevorderen werd ervoor geopteerd om enkel de hij-vorm te gebruiken. Dit kan men echter lezen als hij/zij.

[5]De taken van de verpleegkundige regulator zijn vastgelegd in het Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra