Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Verpleegkundigen en hulpverlener-ambulanciers hebben een badge als onderscheidingsteken nodig wanneer ze op pad gaan met een reguliere ziekenwagen of een PIT-ziekenwagen. Op deze wijze kunnen ze eenvoudig worden geïdentificeerd bij de uitoefening van hun taak. Het onderscheidingsteken kan bekomen worden mits het in het bezit zijn van een geldig brevet.

  • Hulpverleners-ambulanciers kunnen dit brevet bekomen door een opleiding te volgen aan de provinciale opleidingscentra en wanneer ze geslaagd zijn voor de examens en een gunstig stageverslag hebben verkregen.
  • Verpleegkundigen kunnen eveneens een brevet behalen maar worden voor een deel van de opleiding binnen de provinciale opleidingscentra vrijgesteld. Verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel spoed en intensieve zorg behoeven zelfs geen extra opleiding te volgen om een onderscheidingsteken te kunnen bekomen.
  • Voor het uitoefenen van de MUG-functie is geen onderscheidingsteken en bijgevolg ook geen brevet vereist.

 

 AANTAL ZORGVERLENERS PER TYPE MET BREVET EN ONDERSCHEIDINGSTEKEN (31/12/2020)[1]

[1]Bron: E-CAD, Dienst Gezondheidszorgberoepen, FOD VVVL