Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een ziekenwagen vervoert de patiënt in principe naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg zoals bepaald door de noodcentrale 112. 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis wordt berekend in functie van de aanrijtijd en niet in functie van het aantal kilometers: bv. de afstand van Egenhoven via N264 naar UZ Leuven campus Gasthuisberg bedraagt 5 km maar de aanrijtijd is 9 minuten. De afstand van Egenhoven naar het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart is 4,2 km maar de aanrijtijd is 10 minuten. De patiënt zal dus in dit geval naar UZ Leuven campus Gasthuisberg gevoerd worden hoewel het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart dichterbij ligt, omdat de aanrijtijd korter is. Bij interventie van een MUG kan er ook afgeweken worden van de snelste aanrijtijd op basis van diagnose of behoefte aan therapeutisch platform. 


In België kennen we twee types spoedgevallendiensten:

  • Een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg: deze dienst moet permanent bemand zijn door een spoedarts en min. 2 verpleegkundigen waarvan minstens één verpleegkundige die de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg behaald heeft. Deze dienst moet in staat zijn de vitale functies van een patiënt te stabiliseren en te herstellen.
  • Een dienst voor eerste opvang van spoedgevallen: elk acuut ziekenhuis dat niet beschikt over een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg dient te beschikken over een dienst voor eerste opvang van spoedgevallen. Hier volstaat 1 verpleegkundige en een arts van wacht voor het volledige ziekenhuis.

Op 01/01/2021 waren er in België 126 spoedgevallendiensten verspreid over de verschillende campussen van ziekenhuizen[1]. Hiervan zijn er 3 campussen in het Vlaamse Gewest en 1 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die slechts een spoedgevallendienst voor eerste opvang hebben. De andere betreffen diensten voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.

 

 AANTAL SPOEDGEVALLENDIENSTEN PER GEWEST (01/01/2021)

Meer weten over de voorwaarden waaraan een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg of een spoedgevallendienst voor eerste opvang dient te voldoen.

 

[1]Bron: CIC, Dienst Data & beleidsinformatie, FOD VVVL