Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In België hebben op 18/05/2021 106 organisaties een overeenkomst ‘Ziekenwagendienst dringende geneeskundige hulpverlening’ met de FOD VVVL afgesloten[1]. In deze overeenkomst engageren diensten zich om beschikbaar te zijn op afgesproken momenten.

DH NL fig06

 

Enkel diensten die een overeenkomst of conventie hebben afgesloten met de FOD VVVL, kunnen worden opgeroepen door een noodcentrale. Een conventie is eveneens een voorwaarde tot het verkrijgen van een toelage van de FOD VVVL. Diensten zonder conventie verzorgen het niet-dringende patiëntenvervoer of hun ziekenwagens kunnen ingezet worden als reserve-voertuigen mits ze voldoen aan de nodige voorwaarden die gesteld worden door de bevoegde overheid. 

  Volgende organisaties engageren zich binnen de Dringende Hulpverlening:

  • Hulpverleningszones
  • Organisatie/bedrijven die erkend zijn door FOD VVVL
  • Ziekenhuizen
  • Kruisverenigingen (bv. Rode Kruis, Vlaamse Kruis, ...)
  • Overige (OCMW, Luchthavens)

Op basis van de overeenkomst worden één of meerdere permanenties door twee hulpverleners-ambulanciers bemand, die op vraag van de noodcentrale naar een zorgvrager kunnen uitrijden. In België waren er op 01/01/2021 417 permanenties voor zowel een ziekenwagen (393) als een paramedisch interventieteam (24) (zie verder)[2],[3].

  • De meeste permanenties hebben een wachtdienst waarbij de ambulanciers op de vertrekplaats van wacht zijn. Deze permanenties beschikken over een rustlokaal. Dit noemt men ook wel een permanentie ‘onder dak’.
  • Een aantal permanenties hebben een wachtdienst waarbij de ambulanciers thuis van wacht zijn en naar de vertrekplaats gaan in geval van een oproep. Hier spreekt men over een ­permanentie ‘niet onder dak’. 

 AANTAL PERMANENTIES VOOR ZIEKENWAGENS EN PIT-FUNCTIES PER TYPE (01/01/2021)

 

Meer weten over ziekenwagendiensten: www.health.belgium.be
 

[1]Bron: Dienst Dringende Hulpverlening, FOD VVVL

[2]Bron: Dienst Dringende Hulpverlening, FOD VVVL

[3]Permanenties zoals hierboven besproken worden enkel georganiseerd voor ziekenwagens en paramedische interventieteams. Omwille van deze reden zijn er hierbij geen gegevens omtrent de MUG-functies verwerkt.