Wat als iedereen tegelijk hulp nodig heeft: zorgproces in geval van een ramp

De opvang van een grote federale ramp of crisis wordt gecoördineerd vanuit het Nationaal Crisiscentrum wat behoort tot de FOD BiZa. De principes van het beheer dat uitgewerkt is op federaal niveau worden echter ook op provinciaal en gemeentelijk niveau toegepast bij kleinere incidenten.