Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een ramp of noodsituatie wordt bestreden door verschillende interventiediensten waarbij elke discipline een monodisciplinair interventieplan heeft dat de eigen werking beschrijft. Wanneer meerdere disciplines gelijktijdig ingezet worden, is een gemeenschappelijke coördinatie vereist en spreekt men over een multidisciplinaire inzet [1]

DH NL fig10

DISCIPLINE 1: DE HULPVERLENINGSOPERATIES

Opdrachten van discipline 1 worden uitgevoerd door brandweerdiensten, die eventueel bijgestaan kunnen worden door de operationele eenheden van de civiele bescherming. Hun taken zijn onder meer:

 • De noodsituatie beheren en de risico’s die hieraan verbonden zijn uitschakelen;
 • Personen opsporen, bevrijden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen;
 • Personen en goederen opvorderen. 

DISCIPLINE 2: DE MEDISCHE, SANITAIRE EN PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Opdrachten van discipline 2 worden uitgevoerd door medische en psychosociale diensten (bv. ziekenwagendiensten, MUG-diensten, het Rode Kruis, psychosociale hulpverleners, de federale gezondheidsinspectie, …). De belangrijkste opdrachten van deze discipline worden verder in dit rapport besproken. 

DISCIPLINE 3: DE POLITIE VAN DE PLAATS VAN DE NOODSITUATIE

De opdrachten van discipline 3 worden uitgevoerd door de federale en lokale politie en zijn de volgende:

 • Handhaven en herstellen van de openbare orde;
 • Vrijhouden van de toegangs- en evacuatiewegen;
 • Installeren van de perimeters, deze fysisch afbakenen, signaleren en bewaken van de toegangscontrole tot het interventieterrein;
 • Evacuatie van de bevolking uitvoeren en toezien op schuilen;
 • Identificeren van dodelijke slachtoffers;
 • Bijstand verlenen aan het gerechtelijk onderzoek. 

DISCIPLINE 4: LOGISTIEKE STEUN

Opdrachten van discipline 4 worden uitgevoerd door de civiele bescherming, de brandweer en het leger. Hun opdrachten omvatten:

 • Versterking van personeel en materieel waarborgen, evenals het leveren van speciaal ­reddings- en hulpverleningsmaterieel;
 • Opzetten van het technische materiaal voor communicatie tussen de disciplines, de ­operationele commandopost en het coördinatiecomité;
 • Organiseren van de bevoorrading van levensmiddelen en drinkwater voor de interventie­diensten en de getroffenen. 

DISCIPLINE 5: INFORMATIE

De opdrachten van discipline 5 worden uitgevoerd door een communicatieverantwoordelijke en zijn:

 • Informatie en richtlijnen aan de bevolking verschaffen;
 • Informatie over de maatregelen voor de terugkeer naar de normale situatie verzorgen.

 

[1]Bron: https://crisiscentrum.be/nl/wat-doen-overheden/crisisbeheer/organisatie-een-noodsituatie