Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Beste lezer,

In deze derde editie van de Blikvanger nemen we u graag mee in de wereld van de dringende, geneeskundige en psychosociale hulpverlening. Naar gewoonte presenteren we de werking van deze sector aan de hand van enkele kerncijfers.

Jaarlijks nemen in België 1,7 miljoen mensen contact op met het nummer 112[1]. Het is in België een evidentie dat in geval van ziekte, ongeval of ramp er zo snel mogelijk hulp wordt geboden. Achter deze zorg schuilt een geheel van diensten en regelgeving om deze evidentie te waarborgen.

Niet alleen in het geval van een individuele hulpvraag worden hulpmiddelen geactiveerd. Ook in het geval van grotere crisissen staat permanent een grote groep van zorgverleners en medewerkers klaar met één opdracht: zo snel mogelijk accurate hulp bieden.

DH NL fig01

 

DH NL fig02
DH NL fig03

 

De dienst Dringende Hulpverlening is in verschillende situaties eveneens preventief aanwezig: een wielerkoers in Ronse, de Foire van Libramont, de marathon in Brussel, … Telkens is een hulppost met hulpverleners preventief aanwezig onder toezicht van de federale gezondheidsinspectie.

Een doelstelling binnen het directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) is om de grote hoeveelheid data en informatie die wij tot onzer beschikking hebben op een bevattelijke wijze aan u te presenteren.

Dringende hulpverlening steunt echter op vele schouders. In deze publicatie werd de keuze gemaakt om de focus te leggen op de opdrachten waar de dienst Dringende Hulpverlening, DGGS, FOD VVVL actief bij betrokken is. We willen  het systeem achter de schermen belichten. We halen enkele kerncijfers aan en geven tendensen weer. Deze kunnen en mogen aanzet geven tot verdere interpretatie en debat.

We wensen u veel leesgenot en kijken uit naar uw reacties.

Annick Poncé,
Waarnemend Directeur-generaal DG Gezondheidszorg

 

[1]Bron: FOD Binnenlandse zaken