Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In dit hoofdstuk ligt de focus op de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen (PZ). De financiering van andere instanties in de geestelijke gezondheidszorg wordt buiten beschouwing gelaten in deze publicatie.Afb NL 07

Wat betreft de PZ zijn de belangrijkste financieringsbronnen enerzijds het Budget van Financiële Middelen (BFM) en anderzijds de artsenhonoraria. Daarnaast zijn er ook nog vergoedingen voor farmaceutische en verbruikte producten, RIZIV-forfaits en kamersupplementen.

We focussen hier verder op het BFM. Dit bestaat uit een budget voor infrastructuur en materiaal, een budget voor werkingskosten en één voor correcties of inhaalbedragen.

Het totale budget voor de PZ in 2020 bedroeg 1,30 miljard euro, dit is ongeveer een verdubbeling tegenover 2003, toen het budget slechts 0,69 miljard euro bedroeg. Het aan de PZ toe­gekende bedrag komt overeen met 6,8% van het totale budget voor de algemene ziekenhuizen (18,66 miljard euro)[1].

EVOLUTIE VAN HET BFM VAN DE PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN

Meer weten over de financiering van psychiatrische ziekenhuizen:  https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/financiering-ziekenhuizen/ziekenhuizen#Document

 

  

[1] Bron: Budget Financiële Middelen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu