Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het pilootproject “For K” voorziet per Hof van Beroep in de uitbouw van een zorgtraject specifiek voor jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen.[1]

156 bedden voor justitiële jongeren met psychiatrische problematiek

Er werden intensieve behandeleenheden gecreëerd voor jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (MOF) of voor jongeren met een verontrustende opvoedingssituatie (VOS).

Bovendien beschikt elk project over een aantal K-crisisbedden die niet worden gerekend bij het aantal erkende K-bedden.

AANTAL BEDDEN PER HOF VAN BEROEP IN HET KADER VAN HET PROJECT "FOR-K"[2]

 

In Brussel wordt dit aanbod aangevuld met een vorm van Beschut Wonen (8 plaatsen) voor justitiële adolescenten met een psychiatrische problematiek.

 

[1] Meer informatie over het aanbod, gebruik en de behoefte aan deze behandeleenheden kan u terugvinden in deze publicatie van het KCE

[2] Bron: Dienst Psychosociale gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu