Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

AANTAL BEDDEN EN PLAATSEN VOOR RESIDENTIËLE EN PARTIËLE HOSPITALISATIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ PER GEWEST (01/01/2020)

In vergelijking met de overige gewesten bevinden de bedden voor kinderpsychiatrie zich in het Waalse Gewest voornamelijk in de PZ. In het Vlaamse Gewest zijn duidelijk meer plaatsen voorzien voor dagopnames in een PAAZ dan in de PZ. Net zoals bij volwassenen zijn er over het algemeen minder plaatsen voor nachthospitalisatie voorzien in vergelijking met plaatsen voor daghospitalisatie.

AANTAL BEDDEN EN PLAATSEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN PER 100.000 INWONERS

 
 
 

EVOLUTIE VAN HET AANTAL PSYCHIATRISCHE BEDDEN EN PLAATSEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Tot op heden neemt het aantal bedden voor residentiële hospitalisatie toe ook al zijn er reeds meer bedden erkend per 1000 inwoners dan beschreven volgens de programmatiecijfers en zou in principe het aantal bedden en plaatsen voor kinderen en jongeren met psychische problemen niet meer mogen stijgen. Ook het aantal bedden en plaatsen voor dag- en nachthospitalisatie (kenletters k1 en k2) neemt toe maar in tegenstelling tot de residentiële bedden (kenletter K) is hiervoor wel nog programmatorische ruimte in het Waalse en Vlaamse Gewest.

EVOLUTIE VAN HET TOTAAL AANTAL BEDDEN EN PLAATSEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN  IN PZ EN PAAZ (K, k1 en k2)

Deze trend kan wijzen op een toegenomen behoefte aan opvang voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Een aanpassing van de programmatiecriteria zou hierdoor niet als onverantwoord overkomen. Vooral de opvang van adolescenten verdient bijzondere aandacht. Jongeren vanaf 15 jaar kunnen volgens de huidige regelgeving opgenomen worden in de volwassenp­sychiatrie. Toch is deze doelgroep zodanig specifiek dat een oplossing binnen de jeugdpsychiatrie de voorkeur moet genieten. Experten spreken van een transitieleeftijd die kan gaan tot 23 jaar. Echter, voor de programmatie wordt slechts rekening gehouden met het aantal kinderen met de leeftijd tot en met 14 jaar.