Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Ongeveer 16% van de kinderen en jongeren die uit een PAAZ of PZ werden ontslagen, werd hetzelfde jaar terug opgenomen in hetzelfde ziekenhuis[1].

AANTAL HERHAALDELIJKE OPNAMES IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ (2018)

 

[1] Men beschikt enkel over cijfers met betrekking tot een heropname in hetzelfde ziekenhuis bijgevolg kan dit leiden tot een onderschatting van het reële aantal heropnames.