Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Hoewel het aantal opnames toeneemt, zien we – net zoals in de volwassenenpsychiatrie – dat het gemiddelde aantal ligdagen per verblijf in een desbetreffend jaar voor een residentiële hospitalisatie in een K-dienst afneemt. Daarentegen kunnen we vaststellen dat het gemiddeld aantal ligdagen in een jaar van een dag- of nachthospitalisatie toeneemt.

EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELD AANTAL LIGDAGEN PER VERBLIJF IN EEN JAAR IN EEN PSYCHIATRISCHE DIENST VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ

Meer dan 80% van alle beëindigde verblijven voor kinderen en jongeren in PZ en PAAZ zijn korter dan 3 maanden. 2,4% verblijft langer dan een jaar.

VERBLIJFSDUUR IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ