Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het aantal verblijven in psychiatrische diensten voor kinderen en jongeren (K, k1 en k2) neemt de laatste jaren fel toe, zowel in PAAZ als in PZ[1],[2].

EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ

Daarnaast kunnen we vaststellen dat aanvankelijk meer jongens werden opgenomen. De laatste jaren zien we een gestage toename van het aantal opnames van meisjes, in die mate zelfs dat er in 2018 meer meisjes dan jongens werden opgenomen in PZ en PAAZ.

 EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ PER GESLACHT[3]

De meeste opnames situeren zich in de leeftijdscategorie van 10-14 en van 15-18 jaar. Hoewel jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar in de volwassenpsychiatrie zijn toegelaten en daarin kunnen worden opgenomen, wordt toch nog vaak gekozen voor een dienst voor kinderen en jongeren (K, k1 of k2). In bepaalde gevallen blijft een patiënt zelfs na zijn 18de verjaardag nog in een psychiatrische dienst voor kinderen en jongeren opgenomen. Men gaat er van uit dat deze transitieleeftijd aanvaardbaar is tot 23 jaar.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ PER LEEFTIJD[4][5]

Het valt op dat kinderen en jongeren steeds meer nood hebben aan residentiële psychiatrische zorgen.

EVOLUTIE AANTAL VERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN PZ EN PAAZ PER TYPE HOSPITALISATIE

Men stelt een toename vast van zowel het aantal residentiële opnames als het aantal dagopnames (k1), waarbij het kind of de jongere dikwijls ook tijdens het weekend thuis verblijft.

Er zijn slechts weinig opnames waarbij het kind of de jongere enkel ’s avonds en ’s nachts in het ziekenhuis verblijft maar voor de rest een dagprogramma afwerkt buiten het ziekenhuis (k2).

 

[1] Bron: Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu

[2] Dit betreft het aantal geregistreerde residentiele en partiële verblijven in bedden voor kinderen (kenletter K, k1, k2) in het betreffende jaar ongeacht het jaar van opname en ongeacht of de patiënt reeds ontslagen werd.

[3] De verblijven waarbij het geslacht van de patiënt onbekend is, werden niet in rekening genomen.

[4] Opmerking: Aantal verblijven van personen ouder dan 18 jaar werden niet in deze grafiek opgenomen. In uitzonderlijke gevallen is het nl. mogelijk dat personen ouder dan 18 jaar in een psychiatrische dienst voor kinderen en jongeren verblijven. Verder is het mogelijk dat deze verblijven foutief werden geregistreerd.

[5] De verblijven waarbij de leeftijd van de patiënt onbekend is, werden niet in rekening genomen.