Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een diagnose bij een psychiatrische opname is zelden eenduidig. Meestal is er sprake van een combinatie van problematieken. Wanneer we ons baseren op de hoofddiagnose die wordt gesteld bij patiënten in PZ en PAAZ, stellen we vast dat problematieken door gebruik van alcohol en andere psychoactieve stoffen, het meest voorkomend zijn. Dit is eveneens de meest voorkomende nevendiagnose. Een hoofddiagnose van een depressieve stoornis volgt op de tweede plaats.

Naast de vaststelling dat er in PAAZ in verhouding meer opnames zijn voor depressieve stoornissen, kunnen we vaststellen dat de top 10 van problematieken waarvoor men opgenomen wordt in een PZ of PAAZ gelijklopend zijn.[1]

HOOFDDIAGNOSE BIJ OPNAME VAN PATIËNTEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ (2018)[2]

PZ PAAZ

We stellen wel een duidelijk verschil vast tussen de problematieken die zich voordoen bij mannen en vrouwen. Wanneer we de twee meest voorkomende hoofddiagnoses (Problematieken door gebruikvan alcohol en andere psychoactieve stoffen en depressieve stoornissen) nader bekijken, zien we dat middelen gerelateerde problematiek voornamelijk bij mannen voorkomt terwijl de diagnose van een depressieve stoornis voornamelijk bij vrouwen wordt gesteld.

VOORKOMEN VAN HOOFDDIAGNOSES PER GESLACHT IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ (2018)[3]

Mannen Vrouwen

Tevens kunnen we vaststellen dat bepaalde pathologiëen frequenter voorkomen naargelang de leeftijd van de patiënt. Problematieken overwegend bij kinderen en jongeren[4] worden het vaakst vastgesteld in de jongste leeftijdsgroepen waar delirium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen voornamelijk gediagnosticeerd worden in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. De hoofddiagnose bipolaire stoornis komt vaker voor bij patiënten van middelbare leeftijd en ouder.

 VOORKOMEN VAN HOOFDDIAGNOSES PER LEEFTIJD IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ (2018)


Meer weten over diagnosen gesteld bij een opname in PZ of in PAAZ: www.health.belgium.be

  

[1] Persoonlijkheidstoornis cluster A omvat paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornissen, cluster B omvat borderline, antisociale, narcistische en histrionische persoonlijkheidsstoornissen en cluster C omvat afhankelijke, ontwijkende en obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen

[2] De verblijven waarbij de hoofddiagnose van de patiënt onbekend is, werden niet in rekening genomen.

[3] De verblijven waarbij de hoofddiagnose en het geslacht van de patiënt onbekend is, werden niet in rekening genomen.

[4] Deze groep omvat ontwikkelingsstoornissen, autisme, aandachts- en gedragsstoornissen, relatiestoornissen en overige kinderpsychiatrische problematieken.