Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Tien jaar geleden werd door de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid het startschot gegeven voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen. Diverse pilootprojecten werden gelanceerd waarbij de geestelijke gezondheidszorgnetwerken (GGZ-netwerken) werden gecreëerd en stelselmatig werden uitgebreid. In 2017 vond er een evaluatie plaats en werden een aantal netwerken hertekend waardoor er uiteindelijk 20 GGZ-netwerken voor volwassenen overbleven. Op dit moment maakt elke Belgische gemeente deel uit van één van de 20 GGZ-netwerken.

Afb NL 01

Meer weten over de verschillende initiatieven inzake de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen: www.psy107.be