Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

België telt 51 psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en 67 psychiatrische afdelingen binnen algemene ziekenhuizen (PAAZ) waar volwassenen met psychiatrische problemen terecht kunnen[1].

Afb NL 02

Een derde van de PAAZ heeft een beperkt aanbod voor psychiatrische zorgen voor volwassenen en beschikt slechts over 1 tot 30 bedden hiervoor. Niettemin zijn er in België 11 algemene ziekenhuizen die beschikken over 100 of meer psychiatrische bedden voor volwassenen. Daarnaast zijn er een beperkt aantal PZ met een zeer klein aantal bedden, die vaak voornamelijk dagopnames aanbieden.

AANTAL PAAZ EN PZ PER GEWEST VERDEELD VOLGENS HET AANTAL BEDDEN (01/01/2020)

Het Vlaamse Gewest telt duidelijk meer PZ en PAAZ in vergelijking met de andere gewesten. Dit is verder het enige gewest dat over 5 PZ beschikt waar er plaats is voor meer dan 500 patiënten. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn er bijna dubbel zoveel PAAZ als PZ. Bijna de helft van de PAAZ tellen honderd bedden of meer. In het Waalse Gewest treffen we eveneens grote PAAZ aan, zelfs twee met meer dan 200 bedden.

Naast het aanbod verschilt ook de spreiding van PZ en PAAZ naargelang het gewest. In het Vlaamse Gewest is de spreiding van de PZ en PAAZ voor volwassenen het meest evenwichtig. We zien concentraties rond grootsteden zoals Gent, Antwerpen en Leuven. Daarentegen is het aanbod aan psychiatrische diensten voor volwassenen in de Westhoek, de Vlaamse Ardennen met aansluitend het Pajottenland en de regio van de Kempen met het Noorden van Limburg eerder beperkt. Toch kan gesteld worden dat op elke plaats, binnen een straal van 50 kilometer, een PZ of PAAZ aanwezig is.

In het Waalse Gewest ziet de situatie er helemaal anders uit. Nagenoeg alle PZ en PAAZ voor volwassenen situeren zich op de as Doornik, Charleroi, Bergen, Luik, Verviers. Daarenboven is er geen enkele PZ of PAAZ aanwezig in de arrondissementen Thuin, Philippeville, Dinant, Marche-en-Famenne, Neufchâteau en Bastogne.

SPREIDING VAN PZ EN PAAZ IN BELGIË MET AANDUIDING VAN AANTAL BEDDEN  (01/01/2020)

bggz map volw nl

 

[1] Bron: CIC, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu (1/01/2020)