Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een psychiatrische patiënt wordt niet noodzakelijk opgenomen in een ziekenhuis (PZ of PAAZ) uit zijn of haar regio. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een patiënt die woonachtig is in het Vlaamse Gewest wordt opgenomen in een ziekenhuis gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Ziekenhuizen die structureel een groot aantal patiënten van buiten hun gebied aantrekken zouden hierdoor een grotere behoefte aan ziekenhuisbedden kunnen hebben.

AANTAL VERBLIJVEN IN PZ EN PAAZ PER GEWEST VAN WOONPLAATS VAN DE PATIËNT EN PER GEWEST VAN DE VESTIGING VAN HET ZIEKENHUIS (2018)[1]


 IN WELK GEWEST KIEST EEN PATIËNT ZIJN ZIEKENHUIS? (WEERGEGEVEN PER GEWEST VAN DE WOONPLAATS VAN DE PATIËNT)


IN WELK GEWEST BEVINDT DE WOONPLAATS VAN EEN PATIËNT ZICH? (WEERGEGEVEN PER GEWEST VAN DE VESTIGING VAN HET ZIEKENHUIS)


Het merendeel van de patiënten wordt gehospitaliseerd in een ziekenhuis binnen hun gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is bijna een kwart van de patiënten afkomstig van buiten het gewest. De verhouding Vlaamse of Waalse patiënten is hierbij nagenoeg dezelfde.

Wanneer Brusselse patiënten buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden opgenomen gaan deze voor 8,8% naar het Waalse Gewest en voor 4,6% naar het Vlaamse Gewest.

Van de patiënten, afkomstig uit het Waalse Gewest, wordt 3,6% gehospitaliseerd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 2% in het Vlaamse Gewest.

Minder dan 2,5% van de Vlaamse patiënten wordt buiten het Vlaamse Gewest gehospitaliseerd.

Meer weten over patiëntenstromen: www.health.belgium.be

 

[1] We kunnen vaststellen dat 1,5% van de patiënten die werden opgenomen in een psychiatrische eenheid in een PZ of PAAZ een ongekende of geen Belgische woonplaats heeft. Elk gewest neemt daarin een gelijkwaardig aandeel van deze groep op.